Pra MPLS SMK Pelayaran Pembangunan

By Admin
SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta

Pada tanggal  13 Juli 2019 SMK Pelayaran Pembangunan  di Jakarta mengadakan Pra MPLS yang di peruntukkan untuk Taruna-Taruni Baru SMK  Pembangunan.

Pra MPLS ini di laksanakan untuk membentuk dan mendidik kedisiplinan, mental yang kuat Taruna Taruni SMK Pelayaran Pembagunan.

Di dalam pelaksanan Pra MPLS Taruna-Taruni SMK Pelayaran Pembangunan diberikan pengarahan oleh salah satu team SMK Pelayaran Pembanguan